Hoe wij werken

1. PLANNING

Wij bekijken samen met u de vraag of probleemstelling. We maken dan een blauwdruk (fundament) die als rode draad zal fungeren bij de implementatie.


2. VALIDATIE

De juiste oplossing voor uw bedrijf zal eerst gepresenteerd worden middels een demonstratie waarbij alle kerngebruikers aanwezig zijn.
Gezamenlijk bespreken wij wat aangepast kan of moet worden. Dit noemen wij valideren.
Het valideren is van groot belang voordat we overgaan tot de implementatie van de oplossing.


3. IMPLEMENTATIE

Aan het eind van de implementatie gaan we over tot het trainen van de gebruikers. Het gezamenlijk maken van werkinstructies is hier ook van belang. De werkinstructies zijn door uw eigen team samengesteld, het is geschreven in uw taal en vaktermen.


4. RESULTAAT

Samen met de directie/ het management bekijken we of de resultaten behaald zijn zoals besproken bij de validatie, voor een succesvolle afronding van het project.


5. SUPPORT

Na de afrondingsfase zijn de gebruikers gereed om zelfstandig te werken met de software. Ons support team is altijd ter beschikking wanneer dat nodig is voor extra ondersteuning of voor het aanleren van nieuwe functionaliteitein.